Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English
Registracija

Osnovne informacije: 

 
Naziv projekta:  MHE Šumrakovac
Sektor:  Energetika
Opština:  Boljevac
Ukupna vrednost investicionog projekta (€):  od 1,000,000 €
Tražena ulaganja od strane partnera (€):  od 380,000 €
Potreban broj radnih mesta:  od 1 do 10
Opis projekta:  Mini hidroelektrana na Zlotskoj reci (sređena dokumentacija 95%, rešeni 100% imovinsko pravni odnosi), traži se kompanija koja može postati delimičan ili većinski vlasnik (kupovinom ili dokapitalizacijom). Planirana investicja je cca 1 milion €. Završetak radova u slučaju obezbeđenja sredstava je 10 meseci.
U slučaju da se potencijalni partner odluči za delimično investiranje – equity invenstment (u suvlasništvu),to je stvar dogovora ili neki drugi oblik saradnje, ulaganja.
MHE Šumrakovac se vodi u katastar MHE Srbije pod br.15. Predmetna MHE je naše vlasništvo 1/1. Incijalna cena za prodaju predmetne MHE je 380.000€ sa građevinskom dozvolom. Od dokumentacije imamo rešenje o lokaciskoj dozvoli br. 353-55/2013-III-02, od 23.12.2013 god.(važi dve godine), urbanistički projekat i projekat urbanističkog obeležavanja kao osnovu za glavni projekat a samim tim i gradjevinsku dozvolu. U gore navedenoj ceni firma Step je dužna da istu obezbedi u roku najkasnije 60 dana od dana odabira opreme-generatora i turbine. Izbor opreme (generatora i turbina) je stvar potencijalnog invstitora a samim tim mora se uraditi geomehaničko ispitivanje za mašinsku zgradu i celi vodotok.

Poslovne informacije: 

 
Naziv kompanije:  Step
Registarski broj:  08244561
Adresa:  Jovana Mikića 186/B
Grad:  Subotica
Država:  Serbia
Telefon:  +381 24 552-822, 694-210
Fax:  +381 24 552-822, 694-210
Web:  www.step.co.rs
E-mail:  info@step.co.rs
Ostalo: 

Dokumenti: 

GLAVNI para.MHE na memor. (3) (1).doc
Kriva trajanja Qdn - Zlot-Zlotska - 1974-2009 (3).xls
Prodaja MHE- var.I..doc

Slike: 

NAZAD

MHE Šumrakovac


Energetika
Boljevac

Vrednost projekta
od 1,000,000 €

Visina ulaganja
od 380,000 €
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs