Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta: 
Zemljište privedeno nameni: 
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: 

Planski osnov: 

 
Planski osnov: 
Napomena: 

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

Površina zemljišta
Površina objekata
Broj objekata

Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs