Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  PAKOM - u stečaju
Katastarska opština:  Niš

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  7603
Ukupna površina objekata (m²):  6620

Slobodan opis lokacije: 

Proizvodno-skladišni i poslovni kompleks'Pakom' nalazi se na kat.parceli br. 8721/4, KO Niš-Crveni Krst, ul.Vazduhoplovaca br. 1 u Radnoj zoni Sever.Sastoji se iz 5 objekata od kojih su 4 u potpunosti završena i u funkciji su:objekat 1. - Glavni magacinski prostor površine 2.287,12 m2 i spratnosti Po+P+1 (podrum, prizemlje i sprat),objekat 2. - Manipulativni prostor površine 290,49m 2 i spratnosti P (prizemlje) objekat 3. - Proizvodnja i servis površine 2.420,68 m2 i spratnosti P+1 (prizemlje i sprat). objekat 5. - Energetski Blok površine 36,45 m2 i spratnosti P ( prizemlje).Ukupna bruto izgradjena površina Proizvodno - Skladišnog kompleksa iznosi Pbr = 7.147,72m2, dok je ukupna neto izgradjena površina P neto = 6.620,72 m2. Grad Niš je zemljište na kome se objekti nalaze dodelio je Privrednom društvu „Pakom“d.o.o. Niš po osnovu Ugovora o davanju u zakup ostalog gradjevinskog zemljišta sa periodom zakupa od 99 godina.Prva faza Kompleksa (objekat 1,2,3,5) je izgradjena i nju koriste sve službe Pakom Grupe u Nišu, dok je Upravna zgrada u fazi završetka izvodjenja grubih gradjevinskih radova. Dobijena je Upotrebna dozvola za izgradjeni deo Kompleksa–Rešenje kojim se odobrava upotreba izgradjenog proizvodno-skladišnog kompleksa Up.br. 351-698/2007-06, 29.03.2010.godine.Parter oko svih objekata je uredjen, izgradjena su parkirališta i zelene površine. Postoji prilaz sa glavne saobraćajnice.Kompleks je priključen na električnu mrežu, vodovod i kanalizaciju, telefon,gas i ostalu infrastrukturu. Lokacija ima odličnu vezu sa saobraćajnom infrastrukturom: sa severne strane kompleksa nalazi se Bulevar „12 Februar“ i autoput E 771, a sa južne Aerodrom „Konstantin Veliki“.U neposrednoj blizini je i pruga.
 
  NAZAD

PAKOM - u stečaju


Niš
Nišavski okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 7603
Površina objekata 6620
Broj objekata 4
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs