Baza dobavljača Baza lokacija Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Industrijska zona 'Jezero'
Katastarska opština:  Sremska Mitrovica

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  240000
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Nalazi se neposredno uz regionalni put Sremska Mitrovica - Šabac i udaljena je od auto-puta E-70 1,4 km. Za ovu lokaciju je izrađen Plan detaljne regulacije, dakle postoji mogućnost gradnje odmah po dobijanju lokacije. Državno je vlasništvo, a korisnik je Grad Sremska Mitrovica. Potpuno je infrastrukturno opremljena: elektroenergetska mreža: izgrađena je jedna MBTS 20/04 kV instalisane snage 2*630 kV uz mogućnost proširenja kapaciteta ukoliko je to potrebno; gasna mreža: neposredno uz lokaciju postoji gasna mreža srednjeg pritiska; vodovodna mreža: neposredno uz lokaciju postoji primarni vod preseca 200 m; fekalna kanalizacija: izrađena je mreža fekalne kanalizacije i priključena je na industrijski fekalni kolektor; saobraćajnica: izgrađena je neposredno uz lokaciju i širine je 6m.
 
  NAZAD

Industrijska zona 'Jezero'


Sremska Mitrovica
Sremski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 240000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Zakup na 99 godina
Građevinsko zemljišteAgencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
Vlajkoviceva 3/V, 11000 Beograd, Srbija T. +381.11. 3398. 550 F. +381.11.3398.814 E. office@siepa.gov.rs