Baza dobavljača Baza lokacija Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  PAKOM-Upravna zgrada
Katastarska opština:  Niš

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  7603
Ukupna površina objekata (m²):  1586

Slobodan opis lokacije: 

Proizvodno-skladišni i poslovni kompleks'Pakom' nalazi se na kat.parceli br. 8721/4, KO Niš-Crveni Krst, ul.Vazduhoplovaca br. 1 u Radnoj zoni Sever.Sastoji se iz 5 objekata od kojih su 4 u potpunosti završena i u funkciji su, a objekat Upravne zgrade je u fazi završetka grubih gradjevinskih radova . Ukupna bruto izgradjena površina Proizvodno - Skladišnog kompleksa iznosi Pbr = 7.147,72m2, dok površina Upravne zgrade 1.585,98m2 i spratnost P+2 . Grad Niš je zemljište na kome se objekti nalaze dodelio je Privrednom društvu „Pakom“d.o.o. Niš po osnovu Ugovora o davanju u zakup ostalog gradjevinskog zemljišta sa periodom zakupa od 99 godina.Prva faza Kompleksa (objekat 1,2,3,5) je izgradjena i nju koriste sve službe Pakom Grupe u Nišu, dok je Upravna zgrada u fazi završetka izvodjenja grubih gradjevinskih radovai dostupna je trećim licima zainteresovanim za dalje investiranje. Upravna zgrada je tako situirana da se može izdvojiti iz Kompleksa nakon preparcelacije. Sam objekat je statički tako projektovan da dozvoljava povećanje spratnosti i izmene u gabaritu objekta, nakon dobijanja odgovarajućih saglasnosti.Postoji prilaz sa glavne saobraćajnice. Parter oko objekta je uredjen, izgradjena su parkirališta i zelene površine.Kompleks je priključen na električnu mrežu, vodovod i kanalizaciju, telefon, gas i ostalu infrastrukturu. Lokacija ima odličnu vezu sa saobraćajnom infrastrukturom: sa severne strane kompleksa nalazi se Bulevar „12 Februar“ i autoput E 771, a sa južne Aerodrom „Konstantin Veliki“.U neposrednoj blizini je i pruga.
 
  NAZAD

PAKOM-Upravna zgrada


Niš
Nišavski okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 7603
Površina objekata 1586
Broj objekata 1
Kupovina
Građevinsko zemljišteAgencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
Vlajkoviceva 3/V, 11000 Beograd, Srbija T. +381.11. 3398. 550 F. +381.11.3398.814 E. office@siepa.gov.rs