Baza dobavljača Baza lokacija Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  TD Marvel 2
Katastarska opština:  Surčin (Belgrade)

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  14154
Ukupna površina objekata (m²):  1920

Slobodan opis lokacije: 

Predmetne parcele se nalaze u neposrednoj blizini centra „EUROCARGO“, sa pristupnom asfaltiranom lokalnom saobraćajnicom do postojećih objekata na GP-A,Beogradskom ulicom. Udaljenost lokacije od skretanja sa autoputa Beograd-Zagreb do skretanja u Beogradsku ulicu je oko 3,6km., odakle ima još 800metra do ulaza na parcelu GP-A, 5km do centara Surčina i oko 25km. do centra Beograda. Lokacija predviđena za izgradnju poslovno-privrednih objekata je delimično infrastrukturno opremljena, sa kanalizacionom mrežom do septičkih jama, gradskom vodovodnom mrežom, elektroinstalacijama, dovodom za gas i pristupnom lokalnom asfaltiranom saobraćajnicom. Lokacija je izuzetno atraktivna obzirom na blizinu grada, komunikacijsku povezanost, izgradnju i rekonstrukciju istih i sličnih objekata, što uslovljava zainteresovanost kupaca za lokaciju.
 
  NAZAD

TD Marvel 2


Surčin (Belgrade)
Okrug Grada Beograda
Grad Beograd
Površina zemljišta 14154
Površina objekata 1920
Broj objekata 2
Kupovina
Građevinsko zemljišteAgencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA)
Vlajkoviceva 3/V, 11000 Beograd, Srbija T. +381.11. 3398. 550 F. +381.11.3398.814 E. office@siepa.gov.rs